skip to Main Content

+421 948 736 022

Zákaznícka podpora

Ak budete volať kvôli vytvorenej objednávke, pripravte si prosím jej číslo (variabilný symbol). Požiadavky na nekonkrétne ubytovanie posielajte na [email protected]

Po–Št: 8.00–18.00
Pia: 8.00–17.00
So, Ne: Zatvorené

Ochrana osobných údajov zákazníkov

V CK České kormidlo (ďalej len “my”) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme poskytovať a aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

A. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať sa s vami, najmä e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje na vašom účte, najmä uložené adresa a nastavanie newsletterov;
 • údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách,
 • údaje o vašom zdravotnom stave, ktorými sú najmä informácie o zdravotnom obmedzení súvisiacim s využívaním našich služieb, ako je zdravotný hendikep či tehotenstvo;
 • údaje z vášho hodnotenia nami ponúkanej služby, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii hotela na našom webe alebo vyplnením nami zaslaného dotazníku spokojnosti,
 • údaje o vašom správaní na webe, stránky ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a taktiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web pozeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako je operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a taktiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenie správ a taktiež údajov o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako je operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a taktiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií;
 • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o službách, ktoré u nás objednávate, údaje o vašom správaní na webe;
 • údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevy našej pobočky, ktorými sú najmä nahrávanie hovorov a identifikácia správ, ktoré nám posielate, vrátane identifikátorov ako sú napr. IP adresy

B. Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracúvame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu z dôvodu plnenia právnej povinnosti alebo
 • na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí na tom, k akému účelu príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči  nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu alebo vytvoríte objednávku. Vaše údaje môžeme taktiež spracúvať ak ste spolucestujúci alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

B.1 Ak navštívite náš web

B.1.1 Používanie súborov cookies a ďalších technológií

Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory, ako sú cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity v priebehu prehliadania našich stránok od chvíle, kedy otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, kedy ho zavriete. Vo chvíli, keď zavriete okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (taktiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť, ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nie len ukladáme, ale taktiež čítame, tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opakovaných návštevách, napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúkame v danej chvíli vo viacerých variantoch;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu;
 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
 • zobraziť vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme coookies z nášho webu
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré je môžu použiť:
  • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach.
  • k prepojeniu so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane zaistenia funkcií, ako je tlačidlo „To sa mi páči”

B.1.2 Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite web www.ceskekormidlo.cz alebo nove.ceskekormidlo.cz alebo www.ceskekormidlo.sk, spracúvame údaje o vašom správaní na webe, na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť v budúcnosti web vylepšiť; našim oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; našim oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdajov na reklamu; pre tento účel môžeme z vášho správania na webe získať ďalšie odvodené údaje a pre tento účel ich použiť;
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť vás zážitok z objednávania u nás; našim oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 • predchádzanie útokom na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; našim oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame len z cookies. Doplňujeme je ich údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránka (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najdlhšie 60 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Údaje o vašom správaní na webe taktiež spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Našim oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre vás. Menované údaje pre tento účel taktiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje.

B.2 Ak si u nás vytvoríte objednávku

V prípade, že si objednávku (či požiadavku) vytvárate u nás na webe, týkajú sa vás spracovania popísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že u nás vytvoríte objednávku, potom naviac vykonávame nasledujúce spracovania:

B.2.1 Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Ak u nás, ako fyzická osoba vytvoríte objednávku, spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky, vaše identifikačné číslo a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás nakupujete ako zástupca právnickej osoby, spracúvame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho uzatvorením a plnením zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nevymazali údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad zaslať vám jej potvrdenie;
 • pre potreby platby za služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje predať taktiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich predávame?;
 • v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje predať taktiež dodávateľovi služby, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich predávame?;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej objednávky, popr. vybaveniu zmluvného požiadavku, ako je reklamácia.

B.2.2 Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak u nás vytvoríte záväznú objednávku, uschováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

V prípade vytvorenia objednávky ďalej spracúvame, na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), vaše identifikačné a kontaktné údaje o vašich objednávkach za účelom:

 • získania informácií, na základe ktorých budeme môcť pre vás naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovaním spokojnosti s našimi službami; našim oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a
 • poskytovania služieb na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; našim oprávneným záujmom je tu efektivita propagácie našich služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich odvodené údaje, ktoré pre tento účel používame.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a dva roky po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného riadenia spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania týchto riadení a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu 120 mesiacov od uskutočnenie objednávky.

Voči týmto spracovaním realizovaných na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.2.3 Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti.

B.2.4 Spracovanie na základe súhlasu

Ak nám udelíte pri objednávke služby váš súhlas, môžeme za účelom vybavenia vašej objednávky taktiež spracúvať:

 • vaše údaje o zdravotnom stave, aby sme mohli evidovať vaše zdravotné obmedzenie pri cestovaní a zaistiť, aby tieto obmedzenia boli pri poskytovaní našich služieb rešpektované; takýto súhlas z vašej strany musí byť výslovný;
 • vaše rodné číslo pre účely zaistenia víz v prípadoch, kedy krajina pre ktorú chcete vízum zaistiť vyžaduje rodné číslo ako súčasť žiadosti o vízum; v týchto prípadoch vám vízum bez vášho súhlasu so spracovaním rodného čísla nemôžeme zaistiť;
 • vaše rodné číslo pre zaistenie príspevku vášho zamestnávateľa, ak váš zamestnávateľ takýto príspevok našim prostredníctvom poskytuje.

Tieto údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej objednávky, poprípade vybaveniu zmluvného požiadavku, ako je reklamácia alebo do odvolania vášho súhlasu. Vo vybraných prípadoch si môžeme vaše údaje ponechať i po odvolaní súhlasu, a to ak je to nevyhnutné pre ochranu našich právnych nárokov. Potom tieto údaje budeme uchovávať po dobu popísanú vyššie v časti Spracovanie na základe oprávneného záujmu.

B.3 Ak si u nás objednáte poistenie

Ak si u nás objednáte poistenie, budeme ako správca za účelom vybavenia vašej objednávky taktiež spracúvať vaše identifikačné údaje a údaje o vašej objednávke. Ako spracovateľ môžeme pre poisťovňu získať vaše rodné číslo. Tieto údaje predávame poisťovni, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich predávame?

B.4 Ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná

 • Ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje:
 • na základe nášho oprávneného záujmu za vybavenie objednávky nášho zákazníka. Toto vybavenie objednávky je taktiež našim oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu pre získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť alebo informácií pre vytváranie štatistík a prehľadov; našim oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č.235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty a zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví;
 • na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb;
 • s vašim súhlasom ak je pre vybavenie objednávky nutné spracovať rodné číslo alebo údaje o vašom zdravotnom stave; takýto súhlas môže vo vašom zastúpení udeliť taktiež osoba, ktorá u nás vytvára objednávku.

Pre prípravy, uzatvorenie a plnenie zmluvy s našim zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje uchovávame na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného riadenia spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania týchto riadení a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Pre účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

Proti tomuto spracovaniu na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.5 Ak s nami komunikuje prostredníctvom rôznych kanálov

Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o uskutočnenej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom:

 • vybavenia vašich požiadaviek; ak ste u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencie vašich požiadaviek, aby sme mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovania, že sme vašu požiadavku prijali, vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednávate alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšenie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 1 roku od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaných služieb. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.6 Ak sa prihlásite k nášmu newsletteru

Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje, prípadne vaše nastavenia na základe vášho súhlasu so spracovaním za účelom zasielania našich ponúk. Pre tento účel osobné údaje používame do doby odvolania vášho súhlasu, teda dovtedy kým sa z newsletteru neodhlásite.

C. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich predávame

V prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje? spracúvame osobné údaje my, ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a odpovedáme za ich riadne prevedenie.

Vaše osobné údaje môžeme predávať i ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v roly správcu, a to:

v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v časti Ak u nás niečo objednávate, konkrétne

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou, najmä spoločnostiam DOPLNÍME
 • firme Autokarem.cz, s.r.o., Okružní 783/39, 63 800 Brno, ktorý pre nás zariaďuje autobusovú dopravu
 • poisťovne, ak si u nás objednáte poistenie, konkrétne TRAVEL SUPPORT SYSTEM s.r.o., Leitnerova 975/32, 602 00 Brno.

na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Používanie súborov cookies a ďalších technológií, predanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:

 • CJ International, Oxford House, 182 Upper Richmond Road, London, SW15 2SH, United Kindom
 • Skrz.cz s.r.o., Americká 525/23,120 00 Praha 2
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 1520 00, Praha 5
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., Hacker Way, Menlo Park, California 94025
 • GIVT.cz s.r.o., Dolní nám. 16, 779 00 Olomouc
 • Paylo – Elephant Orchestra, s.r.o., Rohanské nábřeží, 678/29 Praha 8
 • Slevomat.cz, Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín

Pre spracovanie osobných údajov rovnako využívame služieb ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú len podľa našich pokynom a pre účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?.  Takými spracovateľmi sú:

 • obchodní partneri na základe zmluvy o obchodnom zastúpení;
  • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft a Google;
  • prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google v rámci služby Google Analytics, ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu;
   • poskytovatelia nástrojov pre správu telefónnych hovorov, najmä Telfa – Livispace s.r.o., Herbenova 502/52, 102 00 Praha 15 Hostivař
   • poskytovateľ Online chatu – Zendesk – Global HQ, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103
   • poskytovatelia účtovníckych služieb, najmä účtovnícke systémy Money – Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, 602 00 Brno

V niektorých prípadoch taktiež spracovávame vaše osobné údaje ako spracovateľ, a to ak:

 • s vami uzatvárame zmluvu s vami v zastúpení tretej strany, ktorá k vášmu zájazdu poskytuje dodatočné služby, alebo s vami v zastúpení tretej strany vybavujeme reklamáciu;
  • pre poisťovňu TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., Leitnerova 975/32,602 00 Brno zbierame vaše rodné číslo;
  • s nami riešite poistnú udalosť za dojednané poistenie

D. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednania služieb, vytvárania a používania účtu alebo pri komunikácii s nami, napríklad na call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame taktiež sledovaním vášho správanie na našom webe a pri čítaní správ. Vaše osobné údaje môžeme získať od tretej osoby, napríklad pre vás u nás objednaný zájazd.

Ak u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy prijať dodatočne údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, napríklad údaj o čísle vášho účtu alebo úspešnom prevedením platby.

E. Predávanie údajov mimo EÚ

V rámci predávania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich predávame? môžeme vaše údaje predať taktiež do tretích krajín mimo Európsky hospodársky priestor, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.

F. Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte i vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

 • Právo na prístup
  • Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich predávame, kto ich mimo nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov”. Ak si však nie ste istý, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú z našej strany spracúvame, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.
 • Právo na opravu
  • Robiť chyby je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame sú nepresné  alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
 • Právo na výmaz
  • V niektorých prípadoch máte právo aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
   • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracúvali;
   • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov a ide o údaje, ku ktorých spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracúvať;
   • využite svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu (viď nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov a my usúdime, že už žiadne takéto záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali nemáme alebo
   • sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi.
  • Ale majte prosím na pamäti, že i ak pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je i naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov (viď časť Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?).
 • Právo na obmedzenie spracovania
  • V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy  ako v prípade práva na výmaz) ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť ak:
   • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme aké údaje sú správne;
   • vaše osobné údaje spracúvame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracúvať musíme) ale vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti tieto údaje opäť poskytli);
   • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zhora uvedené účely spracovania ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov alebo
   • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané v kapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, kedy šetríme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinný spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
 • Právo na prenositeľnosť
  • Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracúvame automatizovane v našich elektronických databázach.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
  • Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (viď časť Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity prestaneme vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak vykonáme ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to aby sme v spracovaní pokračovali.
 • Právo podať sťažnosť
  • Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o dotaz, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iného, sa môžete obracať na CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o., Okružní 783/39, 638 00 Brno, e-mail: [email protected]. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na webe wwww.ceskekormidlo.cz.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti požiadavky, sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho odôvodnení vás samozrejme budeme informovať.