skip to Main Content

+421 948 736 022

Zákaznícka podpora

Ak budete volať kvôli vytvorenej objednávke, pripravte si prosím jej číslo (variabilný symbol). Požiadavky na nekonkrétne ubytovanie posielajte na [email protected]

Po–Št: 8.00–18.00
Pia: 8.00–17.00
So, Ne: Zatvorené

Kredit a poukazy Lex Voucher

Ak máte kredit u CK České kormidlo, znamená to, že u nás máte nejakú sumu, ktorú môžete využívať na nákupy vybraných zájazdov. Čítajte pozorne ako uplatniť kredit a aké sú rozdiely medzi kreditom a poukazom Lex Voucher

Ako to funguje

Nákup za kredit

Kredit uplatníte na nákup vybraných zájazdov a uhradíte s ním 50 % alebo 100 % celkovej ceny zájazdu (viac tu). Vyberte zájazd, urobte si online rezerváciu,
do poznámky uveďte číslo pôvodnej zrušenej rezervácie
(v systéme máme u Vášho zrušeného zájazdu kompletnú históriu vrátane aktuálneho zostatku kreditu). Potom podpíšeme novú cestovnú zmluvu a kredit sa bude postupne uplatňovať presne podľa splátkového kalendára (prvá záloha, druhá záloha, doplatok)

Pozor na automatické upomienky platieb

S novou cestovnou zmluvou Vám pošleme rozpis platieb, ktoré budú hradené kreditom, a ktoré bežným spôsobom. Budú Vám chodiť automatické upomienky – ignorujte ich. Kredit sa automaticky uplatňuje v deň splatnosti zálohy, prvej splátky, druhej splátky. Ak Vám príde email s upozornením, že je platba po splatnosti, je kredit vyčerpaný a musíte doplatiť (viac tu).

Vyberte si zájazd pre uplatnenie kreditu

Uplatnenie poukazu Lex voucher

Poukaz Lex voucher uplatníte na rovnaký zájazd, ako bol ten zrušený. Ak už je v ponuke, urobte si rovnakú rezerváciu (termín, počet osôb atď.),
do poznámky uveďte číslo pôvodnej zrušenej rezervácie,
je to číslo Vášho poukazu lex voucher a predajca preverí, či sú správne všetky náležitosti. Potom podpíšeme novú cestovnú zmluvu a hodnota poukazu sa bude postupne uplatňovať presne podľa splátkového kalendára (prvá záloha, druhá záloha, doplatok)

Pozor na automatické upomienky platieb

S novou cestovnou zmluvou Vám pošleme rozpis platieb, ktoré budú hradené hodnotou poukazu. Budú Vám chodiť automatické upomienky – ignorujte ich. Hodnota poukazu sa automaticky uplatňuje v deň splatnosti zálohy, prvej splátky, druhej splátky. Ak Vám ale príde email s upozornením, že je platba po splatnosti, znamená to, že je nutné doplatiť (viac tu).

Hľadajte náhradný zájazd za zrušený

Ak zájazd nenájdete v aktuálnej ponuke, pošlite online dopyt a do poznámky napíšte číslo poukazu Lex voucher (číslo zmluvy zrušeného zájazdu)

Časté otázky

Pozrite sa na najčastejšie otázky a odpovede, skôr ako budete telefonovať…

Kredit

Kreditom je možné zaplatiť väčšinu zájazdov a pobytov od CK České kormidlo. Niektoré je možné uhradiť v plnej výške ceny zájazdu (celá suma môže byť uhradená kreditom) a u niektorých zájazdov je možné uhradiť max. polovicu celkovej ceny zájazdu. Koľko môžete zaplatiť kreditom poznáte podľa ikonky u zájazdov


100 % = celú sumu môžete zaplatiť kreditom
Vybrať zájazd


50 % = môžete zaplatiť max. polovicu ceny zájazdu
Vybrať zájazd

Na zájazdy bez ikonky nie je možné uplatniť kredit

Poukaz Lex Voucher

Nový zájazd by mal byť úplne rovnaký, ako bol pôvodný zrušený zájazd (rovnaký hotel, termín, dĺžka pobytu, počet osôb). Ak nenájdete na našich webových stránkach rovnaký zájazd, ponúkneme Vám náhradný zájazd, ktorý bude mať maximálne podobné parametre. V oboch prípadoch ale musíme postupovať podľa zákona Lex voucher – klient vyzve cestovnú kanceláriu (telefonicky, písomne, emailom alebo dopytovým formulárom), že chce uplatniť svoj poukaz a cestovná kancelária mu ponúkne nový zájazd. Ak bude klient s ponukou súhlasiť, podpíšeme novú cestovnú zmluvu a uplatníme poukaz, ktorý de facto zanikne (s tým vznikne nový zmluvný vzťah, ktorý sa bude riadiť novou cestovnou zmluvou).

Áno. Pozor, ide o častú chybu – ak robíte online rezerváciu alebo rezervujete cez telefón, musíte potom podpísať (potvrdiť emailom) novú cestovnú zmluvu. Kredit sa začne odpisovať a uplatňovať až po podpise cestovnej zmluvy (nestačí len vyplniť cestujúcich).

Všetkým klientom sme dali na výber, či chcú ako náhradu za zrušený zájazd kredit alebo poukaz Lex voucher a hlavné rozdiely sme vysvetľovali – najväčší rozdiel je v možnostiach a voľnosti uplatnenia. Kredit je možné uplatňovať veľmi pružne. Ak máte kredit napríklad za zrušený zimný zájazd, kľudne môžete nakúpiť výlety po Českej republike pre svojich známych a ich deti a pod. Oproti tomu poukaz Lex voucher je viazaný zákonom a najväčší rozdiel spočíva v tom, že primárne predpokladá s odkladom zrušeného zájazdu o rok, teda že pôjdete na rovnaký zájazd, v rovnakom zložení cestujúcich, v rovnakom termíne len neskôr. Všetky rozdiely sú prehľadne tu

Kredit

Ak budete platiť zájazd kreditom, je úplne jedno, kto bude na cestovnej zmluve. Takže áno, môžete zmeniť pôvodných cestujúcich akokoľvek budete chcieť.

Poukaz Lex voucher

Pri uplatnení poukazu musia byť cestujúci rovnakí, ako boli na pôvodnej zrušenej cestovnej zmluve. V akejkoľvek platnej cestovnej zmluve je možné potom zmeniť cestujúcich podľa platných Obchodných podmienok, ale zmena v podpísanej cestovnej zmluve je spravidla spoplatnená.

Kredit Vám určite neprepadol. Keď sme na jar 2020 riešili náhradu zrušeného zájazdu kreditom, stanovili sme podmienku, že je nutné tento kredit uplatniť na rezerváciu čo najskôr, resp. do 15. 9. 2020. Pre nás to bolo dôležité kvôli zahraničným partnerom, situácia bola veľmi hektická a neprehľadná. So zahraničnými partnermi máme ale už nové zmluvy a kredit za zrušenú zimu môžete uplatniť i neskôr.

Kredit

Áno. Kredit môžete čerpať akokoľvek chcete a nezáleží na tom, či ho máte za zrušenú zimu, leto alebo ste ho získali inak.

Poukaz Lex voucher

Nie. Každému klientovi sme pri výberu vysvetľovali, že ak si vyberie poukaz Lex voucher, nebude možné s ním robiť práve tieto operácie. Poukaz Lex voucher je nutné používať výhradne podľa zákonu, tzn. výmenou za ideálne úplne rovnaký zájazd, ako bol pôvodne zrušený. Poukaz Lex voucher pri uplatnení zaniká bezo zbytku (zákon predpokladá, že náhradný zájazd je v zhruba rovnakej hodnote).

Postupným uplatňovaním kreditu podľa štandardného splátkového kalendára sa cestovná kancelária kryje pred prípadnými machináciami s platbami*. Pre klienta sa vôbec nič nemení, maximálna sa môže stať, že mu bude zaslaný niektorý z automatických emailov o platbách alebo upomienka a pod. (ak máte podpísanú alebo potvrdenú cestovnú zmluvu, môžete ich ignorovať, ide skôr o technickú nedokonalosť, pracujeme na zlepšení). Každopádne prosíme o pochopenie – systém, na ktorom cestovná kancelária funguje je veľmi zložitý a rozsiahli a práca s kreditom je pre nás tento rok z cela nová. Postupne optimalizujeme všetky procesy, ktoré sú spojené práve s platbami. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

* Z návodných dôvodov nechceme takéto praktiky zverejňovať, ďakujeme za pochopenie

Upomienka na blížiacu sa platbu

Príde Vám automatická upomienka na platbu – ak máte v emaili s novou cestovnou zmluvou rozpis platieb s uplatňovaním kreditu, ignorujte tieto upomienkové emaily (platba bude automaticky uhradená kreditom v deň splatnosti). Nemáte v rozpise platieb nič o kredite? V tom prípade sa k predajcovi nedostala informácia o tom, že chcete platiť kreditom (najčastejšie klient nenapísal do poznámky v objednávke číslo pôvodnej zrušenej rezervácie s kreditom) ➡ Použite online formulár a do správy napíšte, že chcete v objednávke uplatniť kredit z pôvodnej rezervácie s číslom XXXXXX alebo kontaktujte zákazncku podporu priamo na tel.: +421 948 736 022

Upozornenie, že je platba po splatnosti

Pozor, akonáhle Vám príde email, že platba nie je uhradená a je po splatnosti, znamená to, že sa kredit neuplatnil

  1. Kredit je vyčerpaný a je nutné ďalšiu platbu uhradiť bežným spôsobom podľa rozpisu v cestovnej zmluve alebo v maili s pokynmi k platbe
  2. Nová rezervácia nie je prepnutá na platbu kreditom viď predchádzajúci odstavec, kontaktujte zákaznícku podporu
  3. Výnimočne – kreditu máte dosť, platba kreditom mala prebehnúť, ale neprebehla. Ak sa takáto vec stane, predajca ju automaticky preverí a ak bude nutná Vaša súčinnosť, budeme Vás kontaktovať a vec vyriešime.

Kredit za zrušený zájazd sme klientom dali výmenou za odpustenie storno poplatkov preto, aby sme my ako cestovná kancelária, poťažmo naši zahraniční partneri, neprišli o pôvodnú transakciu. Preto počítame s tým, že využijete kredit na nákup iného zájazdu, nie je možné ho vymeniť za peniaze (v ten moment by kredit postrádal zmysel). Kredit má samozrejme svoju exspiráciu, ktorá je minimálne jeden rok od pripísania ale nie je v záujme cestovnej kancelárie nechávať kredit prepadnúť, preto je možné individuálne platnosť prípadne predĺžiť.

Na nové rezervácie sa vzťahuje Záruka Českého kormidla a ak ju budete využívať (storno zdarma, ak budú nutné testy, karanténa), pôjde celá zaplatená platba stornovaného zájazdu na kredit. Zároveň platí, že hodnota platená kreditom sa pri prípadnom stornovaní opäť vracia do kreditu.

Máte inú otázku?

Napište nám prosím email na [email protected] alebo volajte na tel.: +421 948 736 022

Lyžovanie za kredit

100%
Kreditem uhradíte celou cenu zájezdu

Kredit uplatníte u vybraných zájazdov (do vypredania)

Slovinsko za kredit

Prípadný nedoplatok budete platiť až 18 dní pred odjazdom! Nové platobné a storno podmienky tu

50%
Kreditom zaplatíte polovicu ceny zájazdu*

*Ak máte kredit za zrušený zájazd do Slovinska, môžete kreditom alebo poukazom zaplatiť celú cenu

Kredit uplatníte len u vybraných zájazdov (do vypredania)

Kredit vs. poukaz Lex voucher

Kredit CK Poukaz
Aká je platnosť? 24 mes.* do 31. 8. 2021
Je krytý poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárie? ✔️ ✔️
Je možné získať ak nebol pôvodný zájazd uhradený celý? ✔️
Je prenosný na iného objednávateľa?
Je možné meniť pôvodných cestujúcich? ✔️
Je možné využiť na viacero objednávok ✔️
Je možné využiť na úplne iný zájazd (napr. zimný za letný)? ✔️
Je možné využiť prípadný zostatok? ✔️
Môžem odmietnuť ako refundáciu za zrušený zájazd?** ✔️
Môže po platnosti expirovať? ✔️
Je možné zameniť za peniaze?

*Cestovná kancelária môže platnosť predĺžiť
**Riadi sa zákonom č. 182/2020 ČR §4 Lex voucher

Kredit

Ak máte kredit u CK České kormidlo napr. za zrušený zájazd, znamená to, že u nás máte konkrétnu sumu, kredit, ktorý môžete využívať na nákupy dovoleniek a zájazdov. Oproti poukazu Lex Voucher má kredit výhody hlavne vo voľnosti využitia. Je jedno, koľko cestujúcich bude na novej cestovnej zmluve, kam a kedy pôjdete (vybrané zájazdy) a či využijete kredit na jeden alebo viacero zájazdov. Kredit je rovnako ako poukaz Lex voucher krytý poistením cestovnej kancelárie proti úpadku. Kredit je v systéme cestovnej kancelárie technicky pripísaný u pôvodnej zrušenej rezervácie – preto budete potrebovať jej číslo, keď budete kredit uplatňovať (číslo pôvodnej zrušenej rezervácie uveďte do poznámky u novej rezervácie, aby sme poznali aký kredit budeme uplatňovať (bezpečnostným identifikátorom je pochopiteľne meno a email objednávateľa).

Poukaz Lex Voucher

Ak ste obdržali poukaz Lex Voucher, musia sa jeho podmienky a spôsob uplatňovania riadiť zákonom (celé znenie tu). Oproti kreditu má hlavnú nevýhodu v obmedzenej možnosti uplatnenia. Poukaz Lex voucher je možné vydať pri dodržaní cestovnej zmluvy, splátkového kalendára a doplatenia celej ceny zájazdu. Na novej cestovnej zmluve musia byť rovnakí cestujúci, ideálne rovnaký hotel, termín atď. Ak chce klient uplatniť poukaz Lex voucher, musí cestovnú kanceláriu vyzvať k ponuke alternatívneho zájazdu (online dopytom, emailom alebo písomne).